Dopolední Kampa

ZMĚNA: Ledvinová forma II. - výuka sestavy úterý 8 - 9
Srdeční forma I. a II. - prohloubení sestav úterý 9 - 10
UPRAVENO: Daoyin + Forma 49 + orgánové sestavy - prohloubení úterý 10 - 11
Jaterní forma II. - výuka sestavy středa 9 - 10
OBSAZEN Sestava 49 obrazů + orgánové sestavy - prohloubení středa 10 - 11

Kliknutím na vybraný kurz se otevřou všechny informace.


Pravidelné kurzy
od září - prosinece 2023 v této sekci,
budou probíhat tentokrát ve čtyřech měsících, v malých skupinách v Divadle Kampa. Jsou to tyto formy:


Srdeční forma II. a I. Sestavy napomáhjí posílení srdečních funkcí a regulaci krevního oběhu. Patří do středního stupně stylu Daoyin Yangscheng Gong.

Podporují srdeční funkce, cévní systém a zlepšují cirkulaci krve. Srdce je často označováno za nejdůležitější orgán, protože musí pracovat ve dne i v noci. Srdce je v TČM nazýváno „Císařem vnitřních orgánů“ a jeho harmonie má pro životní systém člověka velký význam. Spolu s tenkým střevem tvoří funkční okruh patřící do elementu „Oheň. Je obzvláště vhodná pro ty, kteří jsou v pracovním a soukromém životě vystaveni stresu, neboť sbírá pozornost a zklidňuje ducha. Cvičení vede k veselé a uvolněné náladě, z které se mohou všednodenní výzvy lépe uchopit. Harmonickými a elegantními pohyby zaměřuje srdeční forma pozornost na klid, uvolněnost, odevzdanost až lhostejnost srdce; základ radosti, veselosti a vnitřního klidu.

Názvy jednotlivých obrazů Srdce II:

1. Sokol stoupá k nebi
2. Vyslovit srdeční hlásku
3. Přikrýt si uši dlaněmi
atd ....

Názvy jednotlivých obrazů Srdce I.:

1. Vstávej a tanči když kohout zakokrhá
2.
Bílá opice prezentuje broskev
3.
Bílí slon roluje svůj chobot

atd .....„Ledvinová forma II“, patří do středního stupně stylu Daoyin Yangscheng Gong. Forma napomáhá k vyživení a posílení vitální energie ledvin. Podle TČM jsou ledviny „Kořeny života“ a  jsou zdrojem tělesného ohně. Řídí zrození, růst a vývoj, produkují dřeň a plní mozek a kosti. V teorii „Proměnných fází“ patří ledviny k vodě. Oslabení fáze vody se často vyznačuje nízkou sebedůvěrou a strachem. Slabá funkce ledvin může způsobovat nespavost, zhoršení paměti, nebo melancholii. Dlouhodobá únava, stavy strachu a chronická onemocnění oslabují Jing (vitální energii) a opotřebovávají Yuan-chi (předporodní chi). Slabé Jing zrychluje stárnutí a slabé Yuan-chi vede k onemocněním. Cvičení této formy napomáhá k silné vůli, posiluje a ukládá Jing a Yuan-chi.

Sestava se skládá z devíti po sobě jdoucích obrazů (cviků). Je sestavou kategorie II., tedy sestavou snazší, nežli tradiční ledvinová sestava kategorie I.
Názvy jednotlivých obrazů:

 1. Tři obětí měsíce 
 2. Bránu srdce otevřít
 3. Měsíc se zachvěl nad krásou květu 
 4. Konfucius se učí od dítěte 
  atd. ......
Slezinová forma II. a I. Metody napomáhají k regulaci a posílení funkcí žaludku a sleziny. Působí mimo jiné preventivně a léčebně na trávicí systém, metabolismus a cukrovku. Sestavu vytvořil Prof. Zhang Guangde a patří do středního stupně stylu DYYSG.

Sestavu tvoří osm po sobě jdoucích obrazů. Tyto cvičební obrazy obsahují všechny typické prvky stylu DYYSG: ladné a plynulé pohyby, následování principů Wuschu a intenzivní vliv tradiční čínské medicíny.
Názvy jednotlivých obrazů Slezinové formy II.:

 1.  Stovky řek proudí do moře
 2.  Posvátný jelen přináší štěstí
 3.  Bílý tygr podepírá hřeben střechy
  atd.......
 4. Názvy jednotlivých obrazů formy I.:

  1.  Zuby stisknout a polknout
  2.  Sáhnout po hvězdách
  3.  Bao Wang zdvihá velkou nádobu
   atd.......

Na emoční rovině dodává tato metoda vnitřní klid, uvolnění, neději a pocit „uzemnění“. Z pohledu tradiční čínské medicíny patří tato forma k elementu Země, která symbolizuje usebrání a zastavení se v našem životě. Specifická slezinová energie posiluje sebejistotu a vyjadřuje se skrze soucítění, lásku a sounáležitost.

 "49 pohybů Qigong pro dráhy a spojnice",
posilují obranné síly těla a stabilizují imunitní systém.
Na základě komplexnosti této formy, působí obzvláště intenzivně a pozitivně na proces stárnutí a chronické onemocnění ledvin, sleziny a tl. střeva.

Její speciální terapeutické použití leží v prevenci a terapii rakoviny. Podle TČM jsou onemocnění rakovinou následky ze slepení krve, která se následně přemění v nádor. Těžištěm této formy je tedy posílení dráhy plicní, které vede k vyrovnání neklidných emocí a posílení dráhy ledvin a předporodní Qi , stejně tak dráhy Řídící a dráhy Početí.


"Osm kusů brokátu" pro úplné začátečníky a nebo její procvičování.
Kurz pro začátečníky zahrnuje též výuku základního postavení a základních kroků a do celého stylu DYYSG vstupuje cvičební formou základní ho stupně „Osm kusů brokátu“.

Volnému toku energie napomáhá správné držení těla, hluboké dýchání a s tím související koncentrace mysli. Jemné na energii bohaté pohyby vedou do meditativního stavu, ve kterém můžeme nalézt uvolnění a vnitřní klid.

Osm kusů brokátu je klasické cvičení. Jeho cílem je obnovení rovnováhy sil v těle. Tělo je odshora dolů celé procvičováno. Pohyby následují principy systému Daoyin Yangsheng Gong, jako například vytáčení paží. Profesor Zhang sestavil cviky tak, že se zatížení postupně zvětšuje a tělo je od hlavy přes ramena a paže, trup a nohy až k chodidlům propracováno. Cviky jsou rozmanitě vytvořeny. Název cviku obsahuje současně jeho téma a léčivé účinky. Tak působí dohromady positivně na orgánový systém, podporuje funkční okruhy srdce a plic, reguluje trojitý ohřívač, stimuluje funkční okruh jater, harmonizuje žaludek a slezinu a posiluje funkční okruh ledvin. 

Názvy jednotlivých obrazů:

 1. Pohlédnout za sebe
 2. Spojené ruce tlačí proti nebi k regulaci trojitého ohřívače
 3. Střídavě zvedat ruce k regulaci žaludku a sleziny
 4. Lukem střílet šípy doleva a doprava
  atd. ...
Jaterní forma II. je metodou k uvolnění šlach a svalů a posílení kostí.
Tuto sestavu vytvořil Prof. Zhang Guangde a patří do středního stupně stylu DYYSG.

Skládá se z osmi po sobě jdoucích obrazů. Obsahuje všechny typické prvky stylu DYYSG: ladné a plynulé pohyby, následování principů Wuschu a intenzivní vliv tradiční čínské medicíny. Je sestavou kategorie II., tedy sestavou snazší, nežli tradiční srdeční sestava kategorie I.

Názvy jednotlivých obrazů:

 1. Stoupat po schodech
 2. Moudrý muž si sedá
 3. Pavouk se spouští na hedvábné niti dolů
 4. Celé tělo zprůchodnit
  atd. ......

Sestava je velice pohybová. Podle tradiční čínské medicíny spolu játra a žlučník tvoří funkční okruh patřící do elementu "Dřevo". Dřevo je element spojovaný s jarem, obdobím dynamické aktivity a růstu, dává nám také schopnost ukázat světu, kdo jsme. Emoce spojená s elementem Dřeva je zlost. Nadměrná a nevypuštěná zlost vážně poškozuje Játra a element Dřeva.

Prof.Zhang vytvořil tuto formu s cílem zmírnit nebo vyléčit potíže či onemocnění, které jsou spojeny s pohybovým aparátem. Na fyziologické rovině směřuje tato forma ke zlepšení:

 • přílišného stažení, především v oblastech šíje, ramen, beder a nohou
 • pohyblivosti v kloubech, vazech a šlachách
 • pružnosti a ohebnosti svalstva
 • harmonického utváření svalových řetězců nohou a ramen
 • všeobecné koordinace

Na emoční a duševní rovině dodává tato forma praktikujícímu nový životní elán: cítí se pln energie, touhy po činnosti a tvůrčí síly. Ve zdravotním pojetí "Pěti elementů“, neboli "Procesu změn", patří tato Qi Gong-metoda k elementu "Dřevo" a harmonizuje příslušný hlavní orgán játra. Současně posiluje v elementu "Voda" ledviny. Specifická energie jater a ledvin posiluje myšlení a obrazotvornost, upravuje naše představy a naší schopnost se zklidnit.

Hlavní význam jednotlivých cviků spočívá v stimulaci ledvin, sleziny a jater, kterým náleží v rámci tradiční čínské medicíny zvláštní význam: Ledviny zásobují kosti resp. kostní dřeň, slezina posiluje svaly a játra zásobují šlachy. Všechny tři aspekty - kosti, svaly a šlachy - tvoří společně účinné těžiště této formy.
Plicní forma II. Cvičení plicního Qi Gongu prospívá dýchacímu systému, zdůrazňuje výdech k podpoření regeneračních funkcí těla a aktivity plicních sklípků.  Působí preventivně a léčebně proti nachlazení, chřipce a chronické bronchitidě. Celá tato metoda pracuje hlavně s meridiánovým systémem a vlastnostmi „Pěti elementů“. Velký význam má dvojice meridián plic a tlustého střeva, patřící k elementu „Kov“. Element kovu je spojován s obdobím podzimu, doby ústupu a stahování se do sebe. Umožňuje nám rozpoznat věci podstatné, vzít si od života co potřebujeme a opustit nepotřebné.

Názvy jednotlivých obrazů:

 1. Leť Fénixi leť
 2. Hlavu sklonit
 3. Jestřáb se snáší do svého hnízda
 4. Spojená údolí
  atd ...........
Přestože toto několik tisíc let staré čínské cvičení pochází z pro nás velmi odlišné tradice a kultury, hledám neustále cesty, jak jej vyučovat a co nejlépe zpřístupnit i nám. Protože, jak pravil profesor Zhang, „ Qigong pochází z Číny – ale patří celému světu“.