Co je Qigong


Qigong - O stylu DYYSG - Cvičební sestavy


Qigong

Cvičení Qigong (Čchi-gong) vzniklo před více než 3000 lety v Číně. Je vedle akupunktury, masáží, bylinného léčitelství a dietetiky, jedním z pěti pilířů tradiční čínské medicíny. Čínský název Qigong je možné přeložit jako:„Práce s životní energií“ nebo „Práce na životní energii". Tato „práce“ se může provádět v pohybu, ve stoje a také v sedě. Qigong se na rozdíl od Tai chi (Tai-čhi) neřadí mezi bojová umění, protože se zaměřuje výhradně na zdraví a péči o něj.

Qigong podporuje fyzické a emocionální zdraví. Skrze pomalé pohyby, protažení, dech a vedení pozornosti můžeme odstranit blokády v našem těle. Jemné, na energii bohaté pohyby nás dovedou do meditativního stavu, ve kterém nalezneme uvolnění a vnitřní klid. Jsme-li uvolněni, energetické dráhy, akupunkturní body a samoléčebné síly těla se aktivují a životní energie Qi (Čchi) může tělem volně a ve zvětšeném množství protékat. Jestliže Qi tělem protéká, je tělo v rovnováze, cítíme se zdraví. Pokud je proud Qi něčím omezen, například nedostatkem spánku, pohybu, jednostrannou stravou, nebo rozčilováním, starostmi, stresem jak fyzickým tak i duševním, může dojít k energetické nerovnováze. Tělo nám začne dávat nejrůznější upozornění, jako bolest hlavy,různé poruchy, nespavost atd. Pokud tento stav trvá, můžeme se dostat až do stavu, který označujeme jako nemoc.

Qi je vitální energie proudící ve všem živém?
Je základní představou tradiční čínské medicíny, kde je chápána pouze prostřednictvím svého účinku. Qi protéká tělem v drahách zvané Meridiány. Meridiány jsou cesty, které tvoří síť uvnitř našeho těla a zásobují vnitřní orgány Qi. Část této energie získáme od svých rodičů (prvotní Qi) již při narození, další část přijímáme se vzduchem a s potravou (poporodní Qi).

Qigong působí preventivně, posiluje imunitní systém, napomáhá pohyblivosti, podporuje koncentraci a všeobecný zdravotní stav. Zároveň procvičuje klouby, šlachy a svaly, ale nepřetěžuje je. Pravidelným cvičením po dobu delšího časového období se učíme kontrolovat svůj dech, zlepšovat příjem Qi z okolí a navazovat dialog se sebou samotnými.


Co mi tedy může Qigong přinést

- zdravotní prevenci
- podporu při léčbě
- posílení imunitního systému
- sebepoznání přes naše tělo
- příjemný pcit uvolnění
- zlepšení koncentrace
- větší pohyblivost
- tělesnou a duševní kondici
- vytrvalost a pevnou vůli
- vnitřní klid


O stylu DYYSG

Léčebný Qigong podle prof. Zhanga (Džanga)

název stylu:   Daoyin Yangscheng Gong (Daojin Jangšeng Gong)
v překladu:   Tělo protahovat a Qi vést k udržení zdraví a kvality života


Je stylem, který vytvořil profesor Zhang Guangde a mnoho let vyučoval na Pekingské sportovní univerzitě. Prof. Zhang patřil mezi nejvýznamnější čínské experty pro Qigong. Během nemoci, začátkem 70-tých let, ohrožující jeho život, spojil své zkušenosti z asijských bojových umění, se znalostmi z tradiční čínské medicíny a starých Qigongových cviků a vytvořil celou metodickou řadu cvičení.


V češtině názvu „Daoyin Yangscheng Gong“ (Daojin jangšeng gong) významově odpovídá: „Tělo protahovat a Qi vést k udržení zdraví a kvality života″. Název popisuje regulaci těla, dechu a mysli pomocí cvičení Dayin určených ke stimulaci meridiánů a vedení Qi.


Charakteristické pro tento Qigongový styl jsou spirálovité, otáčivé pohyby paží a nohou, zaměřené na ovlivnění určitých bodů, pohyb kloubů do všech možných stupňů volnosti, stejně jako úklony a otáčivé pohyby hlavy a těla. Akupunkturní body, dráhy a svaly jsou masírovány s kombinací dechu a soustředění na jisté akupunkturní body, nebo meridiány. Při cvičení by mělo být zaměření pozornosti přirozené, plynulé a lehké jako vlákno hedvábí.


Pro jeho mimořádnou efektivitu, byl tento systém prof. Zhanga, coby jediný Qigongongový styl, zahrnut do národního zdravotního programu Čínské lidové republiky. V současnosti jej praktikují milióny lidí po celém světě.


5 proměnných fází

5proměnnýchfázíCvičební sestavy

Celý cyklus metod prof. Zhanga je rozdělen do tří stupňů

Základní stupeň:

Regulace těla - Tělo protahovat k dosažení ohebnosti, houževnatosti a síly
Regulace mysli - Zklidnění a koncentrace mysli ke zklidnění srdce
Regulace dechu - Vedení Qi k harmonizaci dechu                                                 Vnitřní vyživení - Pečovat o krev (sue) a podpořit Qi k dosažení dlouhého věku


Střední stupeň a jeho sestavy:

Sestava k posílení těla a předcházení nemocí

Metoda k podpoře srdečních funkcí a regulaci krevního oběnu

Metoda k regulaci a posílení funkcí žaludku a sleziny

Metoda k vyživení Qi a posílení plic, která napomáhá předcházet a uzdravovat onemocnění dýchacích orgánů

Metoda k vyživení a posílení vitální energie ledvin

Metoda k uvolnění šlach a svalů a posílení kostí

49 pohybů Qigong pro dráhy a spojnice, které posilují obranné síly
těla a stabilizují imunitní systém

Zvláštní sestavy:

Metoda posiluje všechny velké klouby a svaly, aktivuje všechny dráhy, stimuluje vybrané akupunkturní body a reguluje a ovlivňuje nejen svaly, šlachy, vazy, tkáně a orgány, ale naše tělo jako celek. Jedná se o posílení jak na fyzické tak i duševní rovině

Tato sestava zlepšuje především dechové funkce a reguluje imunitní systém. Je založená na mnohaletých zkušenostech v oblastech výzkumu, vývoje a rozvoji tradiční čínské medicíny (TČM). Sestava sahá zpět po dávných esencích čínských Qigongových praktik, jako jsou sestavy Brokátů, pěti zvířat, Mawangdui cviky a konceptů TČM, jako například  koncept "Panovník - ministr - asistent - posel.
Dále tato Qigongová metoda obsahuje moderní elementy tréninku vytrvalosti a koncepty biologie a psychologie tím, že přidává moderní vědecké principy do staré tradice.
Sestava je utvořená tak, že je jednoduše srozumitelná jak k naučení, tak i k provedení, skrze variace, pro tělesné možnosti každého cvičícího.
Sestava začíná s pozorností v Dantien, dále pracuje s celým tělem od hlavy až k chodidlům a vrací se zpět do středu, aby byl vyživen Dantien. Takto sestavená struktura této formy působí blahodárně na tok Qi a krve v celém těle.
Cílem sestavy je prevence a rehabilitace plicních onemocnění skrze odblokování dráhy plic, zlepšení dýchacích funkcí, zvýšení tělesné kondice, regulace imunitního systému a zklidnění mysli.


Vyšší stupeň:Qigong v Pekingském parkuQigong v Pražském parku