Dopolední Kampa

Sestava 49 obrazů - prohlubování úterý 10 - 11
Slezinová forma II. - prohlubování sestvy středa 9 - 10
Sestava 49 obrazů + orgánové sestavy - prohloubení středa 10 - 11

Kliknutím na vybraný kurz se otevřou všechny informace.


Pravidelné kurzy v lednu a únoru 2023 v této sekci, budou probíhat v malých skupinách v Divadle Kampa. Jsou to tyto formy:


Srdeční forma II. Sestava napomáhá posílení srdečních funkcí a regulaci krevního oběhu. Patří do středního stupně stylu Daoyin Yangscheng Gong.

Podporuje srdeční funkce, cévní systém a zlepšuje cirkulaci krve. Srdce je často označováno za nejdůležitější orgán, protože musí pracovat ve dne i v noci. Srdce je v TČM nazýváno „Císařem vnitřních orgánů“ a jeho harmonie má pro životní systém člověka velký význam. Spolu s tenkým střevem tvoří funkční okruh patřící do elementu „Oheň. Je obzvláště vhodná pro ty, kteří jsou v pracovním a soukromém životě vystaveni stresu, neboť sbírá pozornost a zklidňuje ducha. Cvičení vede k veselé a uvolněné náladě, z které se mohou všednodenní výzvy lépe uchopit. Harmonickými a elegantními pohyby zaměřuje srdeční forma pozornost na klid, uvolněnost, odevzdanost až lhostejnost srdce; základ radosti, veselosti a vnitřního klidu.

Názvy jednotlivých obrazů:

1. Sokol stoupá k nebi
2. Vyslovit srdeční hlásku
3. Přikrýt si uši dlaněmi
atd ....Slezinová forma II. Metod napomáhá k regulaci a posílení funkcí žaludku a sleziny. Působí mimo jiné preventivně a léčebně na trávicí systém, metabolismus a cukrovku. Sestavu vytvořil Prof. Zhang Guangde a patří do středního stupně stylu DYYSG.

Sestavu tvoří osm po sobě jdoucích obrazů. Tyto cvičební obrazy obsahují všechny typické prvky stylu DYYSG: ladné a plynulé pohyby, následování principů Wuschu a intenzivní vliv tradiční čínské medicíny. Je sestavou kategorie II., tedy sestavou snazší, nežli tradiční slezinová sestava kategorie I.
Názvy jednotlivých obrazů Slezinové formy II.:

  1.  Stovky řek proudí do moře
  2.  Posvátný jelen přináší štěstí
  3.  Bílý tygr podepírá hřeben střechy
    atd.......

Na emoční rovině dodává tato metoda vnitřní klid, uvolnění, neději a pocit „uzemnění“. Z pohledu tradiční čínské medicíny patří tato forma k elementu Země, která symbolizuje usebrání a zastavení se v našem životě. Specifická slezinová energie posiluje sebejistotu a vyjadřuje se skrze soucítění, lásku a sounáležitost.

 "49 pohybů Qigong pro dráhy a spojnice",
posilují obranné síly těla a stabilizují imunitní systém.
Na základě komplexnosti této formy, působí obzvláště intenzivně a pozitivně na proces stárnutí a chronické onemocnění ledvin, sleziny a tl. střeva.

Její speciální terapeutické použití leží v prevenci a terapii rakoviny. Podle TČM jsou onemocnění rakovinou následky ze slepení krve, která se následně přemění v nádor. Těžištěm této formy je tedy posílení dráhy plicní, které vede k vyrovnání neklidných emocí a posílení dráhy ledvin a předporodní Qi , stejně tak dráhy Řídící a dráhy Početí.
Přestože toto několik tisíc let staré čínské cvičení pochází z pro nás velmi odlišné tradice a kultury, hledám neustále cesty, jak jej vyučovat a co nejlépe zpřístupnit i nám. Protože, jak pravil profesor Zhang, „ Qigong pochází z Číny – ale patří celému světu“.