Model pěti elementů

19. ledna

Teorie pěti elementů - dřeva, ohně, země, kovu a vody - je pomůckou k porozumění proměnám vztahů mezi člověkem a přírodou. Každému elementu je přiřazeno jedno roční období, klima, tělesné orgány, emoce chuť, smyslové orgány, struktury a barvy. V neustálém koloběhu střídá jeden element druhý
     Model vyživování jednoho elementu druhým názorně ukazuje vzájemné působení mezi vesmírem a přírodou:

Pokračování zde