2. sestava brokátů

4. května

celodenní kurz se bude konat v sobotu 8.6.2024.
Odkaz na kurz