Pravidelné večerní

Ledvinová forma II. + Daoyin - procvičení + Regulační cvičení každou středu mimo 15.6. 17:30 - 19:00

Zde uvedený pravidelný kurz na měsíc červen 2022 bude probíhat v sále hotelu Energie, Praha 5.

Programem tohoto kurzu je
prohloubení
sestav

Ledvinová forma II. a částečně I.
a
Cvičení Daoyin pro zachování zdraví

a

Regulačních cvičení


Ledvinová sestava patří do středního stupně stylu Daoyin Yangscheng Gong. Napomáhá k vyživení a posílení vitální energie ledvin. Podle TČM jsou ledviny „Kořeny života“ a  jsou zdrojem tělesného ohně. Řídí zrození, růst a vývoj, produkují dřeň a plní mozek a kosti. V teorii „Proměnných fází“ patří ledviny k vodě. Oslabení fáze vody se často vyznačuje nízkou sebedůvěrou a strachem. Slabá funkce ledvin může způsobovat nespavost, zhoršení paměti, nebo melancholii. Dlouhodobá únava, stavy strachu a chronická onemocnění oslabují Jing (vitální energii) a opotřebovávají Yuan-chi (předporodní chi). Slabé Jing zrychluje stárnutí a slabá Yuan-chi vede k onemocněním. Cvičení této formy napomáhá k silné vůli, posiluje a ukládá Jing a Yuan-chi.

Sestava se skládá z devíti po sobě jdoucích obrazů (cviků).
Názvy jednotlivých obrazů:

  1. Tři obětí měsíce 
  2. Bránu srdce otevřít
  3. Měsíc se zachvěl nad krásou květu 
  4. Konfucius se učí od dítěte 
    atd. ......


Dalším programem kurzu je procvičování sestavy
Daoyin pro zachování zdraví ze středního stupně DYYSG.
Tato forma je vstupní formou před orgánovými formami a napomáhá k posílení celého těla. Cviky oslovují všech pět funkčních okruhů Tradiční čínské medicíny a stimulují tok Qi ve všech 14ti hlavních drahách a zásobují tímto způsobem všechny orgány a tkáně správnou měrou Qi.

Názvy jednotlivých obrazů:
1. Qi probudit a regulovat dech
2.
Tlačit loď jemně proti proudu
3. Slunce a měsíc nosit na ramenou
4. Pták rok rozevírá svá křídla
atd .......


Přestože toto několik tisíc let staré čínské cvičení pochází z pro nás velmi odlišné tradice a kultury, hledám neustále cesty, jak jej vyučovat a co nejlépe zpřístupnit i nám. Protože, jak říká profesor Zhang, „ Qigong pochází z Číny – ale patří celému světu“.

              Ranní protažení před cvičením