Pravidelné on-line

Tělo posílit a podpořit funkce plic (covid 19) - prohloubení úterý 9 - 10
Tělo posílit a podpořit funkce plic (covid 19) - prohloubení úterý 10:15 - 11:15
Tělo posílit a podpořit funkce plic (covid 19) - prohloubení středa 8:45 - 9:45
Sestava 17obrazů (zkrácená Forma 49) - prohloubení středa 10 - 11
Jaterní sestava - prohloubení středa 18 - 19:30
Tělo posílit a podpořit funkce plic (covid 19) - prohloubení čtvrtek 9 -10
Ledvinová forma - výuka sestavy čtvrtek 10:15 - 11:15
Tělo posílit a podpořit funkce plic (covid 19) - prohloubení čtvrtek 17 - 18:30

Pravidelné kurzy od  1.2. - 1.4.2021 budou probíhat celé online.
Programem kurzů jsou jednotlivé sestavy t.z. "Formy" ze stylu Daoyin Yangscheng Gong, v překladu : "Tělo protahovat a Qi vést k udržení zdraví a kvality života". Jednotlivé lekce na sebe navazují.
     Každá z těchto forem napomáhá harmonizaci určitých funkčních okruhů jako například "Srdce a tenkého střeva", nebo " Okruh plic a tlustého střeva" a " "Okruhu jaterního a žlučníku". K základním formám patří "Osm kusů brokátu" a "Cvičení Daoyin pro zachování zdraví".

Programem tohoto semestru je zejména sestava
"Tělo posílit a podpořit funkce plic" na posílení proti virům.
Tato sestava zlepšuje především dechové funkce a reguluje imunitní systém. Je založená na mnohaletých zkušenostech v oblastech výzkumu, vývoje a rozvoji tradiční čínské medicíny (TČM). Sestava sahá zpět po dávných esencích čínských Qigongových praktik, jako jsou sestavy Brokátů, pěti zvířat, Mawangdui cviky a konceptů TČM, jako například  koncept "Panovník - ministr - asistent - posel.
Dále tato Qigongová metoda obsahuje moderní elementy tréninku vytrvalosti a koncepty biologie a psychologie tím, že přidává moderní vědecké principy do staré tradice.
Sestava je utvořená tak, že je jednoduše srozumitelná jak k naučení, tak i k provedení, skrze variace, pro tělesné možnosti každého cvičícího.
Sestava začíná s pozorností v Dantien, dále pracuje s celým tělem od hlavy až k chodidlům a vrací se zpět do středu, aby byl vyživen Dantien. Takto sestavená struktura této formy působí blahodárně na tok Qi a krve v celém těle.

Cílem sestavy je prevence a rehabilitace plicních onemocnění skrze odblokování dráhy plic, zlepšení dýchacích funkcí, zvýšení tělesné kondice, regulace imunitního systému a zklidnění mysli.


a déle sestavy
Metoda k uvolnění šlach a svalů a posílení kostí II.“
která se skládá z osmi po sobě jdoucích obrazů (cviků). Obsahuje všechny typické prvky stylu DYYSG: ladné a plynulé pohyby, následování principů Wuschu a intenzivní vliv tradiční čínské medicíny. Je sestavou kategorie II., tedy sestavou snazší, nežli tradiční srdeční sestava kategorie I.
Názvy jednotlivých obrazů:

 1. Stoupat po schodech
 2. Moudrý muž si sedá
 3. Pavouk se spouští na hedvábné niti dolů
 4. Celé tělo zprůchodnit
  atd. ......

Sestava je velice pohybová. Podle tradiční čínské medicíny spolu játra a žlučník tvoří funkční okruh patřící do elementu "Dřevo". Dřevo je element spojovaný s jarem, obdobím dynamické aktivity a růstu, dává nám také schopnost ukázat světu, kdo jsme. Emoce spojená s elementem Dřeva je zlost. Nadměrná a nevypuštěná zlost vážně poškozuje Játra a element Dřeva.

Prof.Zhang vytvořil tuto formu s cílem zmírnit nebo vyléčit potíže či onemocnění, které jsou spojeny s pohybovým aparátem. Na fyziologické rovině směřuje tato forma ke zlepšení:

 • přílišného stažení, především v oblastech šíje, ramen, beder a nohou
 • pohyblivosti v kloubech, vazech a šlachách
 • pružnosti a ohebnosti svalstva
 • harmonického utváření svalových řetězců nohou a ramen
 • všeobecné koordinace

Na emoční a duševní rovině dodává tato forma praktikujícímu nový životní elán: cítí se pln energie, touhy po činnosti a tvůrčí síly. Ve zdravotním pojetí "Pěti elementů“, neboli "Procesu změn", patří tato Qi Gong-metoda k elementu "Dřevo" a harmonizuje příslušný hlavní orgán játra. Současně posiluje v elementu "Voda" ledviny. Specifická energie jater a ledvin posiluje myšlení a obrazotvornost, upravuje naše představy a naší schopnost se zklidnit.

Hlavní význam jednotlivých cviků spočívá v stimulaci ledvin, sleziny a jater, kterým náleží v rámci tradiční čínské medicíny zvláštní význam: Ledviny zásobují kosti resp. kostní dřeň, slezina posiluje svaly a játra zásobují šlachy. Všechny tři aspekty - kosti, svaly a šlachy - tvoří společně účinné těžiště této formy.


„Ledvinová forma II“, která patří do středního stupně stylu Daoyin Yangscheng Gong. Forma napomáhá k vyživení a posílení vitální energie ledvin. Nejvíce jsou ledviny a močový měchýř náchylné v zimě. Podle TČM jsou ledviny „Kořeny života“ a  jsou zdrojem tělesného ohně. Řídí zrození, růst a vývoj, produkují dřeň a plní mozek a kosti. V teorii „Proměnných fází“ patří ledviny k vodě. Oslabení fáze vody se často vyznačuje nízkou sebedůvěrou a strachem. Slabá funkce ledvin může způsobovat nespavost, zhoršení paměti, nebo melancholii. Dlouhodobá únava, stavy strachu a chronická onemocnění oslabují Jing (vitální energii) a opotřebovávají Yuan-chi (předporodní chi). Slabé Jing zrychluje stárnutí a slabé Yuan-chi vede k onemocněním. Cvičení této formy napomáhá k silné vůli, posiluje a ukládá Jing a Yuan-chi.

Sestava se skládá z devíti po sobě jdoucích obrazů (cviků). Je sestavou kategorie II., tedy sestavou snazší, nežli tradiční ledvinová sestava kategorie I.
Názvy jednotlivých obrazů:

 1. Tři obětí měsíce 
 2. Bránu srdce otevřít
 3. Měsíc se zachvěl nad krásou květu 
 4. Konfucius se učí od dítěte 
  atd. ......


sestava 17 pohybů Qigong pro dráhy a spojnice, které posilují obranné síly
těla a stabilizují imunitní systém.

Na základě komplexnosti této formy, působí obzvláště intenzivně a pozitivně na proces stárnutí a chronické onemocnění ledvin, sleziny a tl. střeva.

Její speciální terapeutické použití leží v prevenci a terapii rakoviny. Podle TČM jsou onemocnění rakovinou následky ze slepení krve, které se následně přemění v nádor. Těžištěm této formy je tedy posílení dráhy plicní, které vede k vyrovnání neklidných emocí a posílení dráhy ledvin a předporodní Qi , stejně tak dráhy Řídící a Početí.