Pravidelné on-line

Slezinová forma II. - výuka sestavy úterý 9 - 10
Sestava 17obrazů (zkrácená Forma 49) - procvičení sestavy úterý 10:15 - 11:15
Osm kusů brokátu - výuka sestavy pro úplné začátečníky úterý 16:45 - 17:45
Tělo posílit a podpořit funkce plic (covid 19) - výuka sestavy úterý 18 - 19
Ledvinová forma II. - výuka sestavy středa 8:45 - 9:45
Sestava 17obrazů + orgánové sestavy - prohloubení středa 10 - 11
Slezinová forma I. - výuka sestavy středa 16:45 - 17:45
Tělo posílit a podpořit funkce plic (covid 19) - prohlubování středa 18 - 19
Slezinová forma II. - výuka sestavy čtvrtek 9 - 10
Plicní roma II. - výuka sestavy čtvrtek 10:15 -11:15
Jaterní forma I. - prohlubování sestavy čtvrtek 17 - 18
Plicní forma I. - procvičování sestavy čtvrtek 18:15 - 19:15

Pravidelné kurzy od 30.září. - 15.prosince 2021 budou probíhat celé formou online na Skypu.
Programem kurzů jsou jednotlivé sestavy t.z. "Formy" ze stylu Daoyin Yangscheng Gong, v překladu : "Tělo protahovat a Qi vést k udržení zdraví a kvality života". Jednotlivé lekce na sebe navazují.
     Každá z těchto forem napomáhá harmonizaci určitých funkčních okruhů jako například "Ledvin a močového měchýře", nebo " Sleziny a žaludku". K základním formám patří "Osm kusů brokátu" a "Cvičení Daoyin pro zachování zdraví".

Programem tohoto semestru budou tyto sestavy:

výuka celé sestavy a nebo její procvičování s názvem "Tělo posílit a podpořit funkce plic" na posílení proti virům (Covid 19).
Tato sestava zlepšuje především dechové funkce a reguluje imunitní systém. Je založena na mnohaletých zkušenostech v oblastech výzkumu, vývoje a rozvoji tradiční čínské medicíny (TČM). Sestava sahá zpět po dávných esencích čínských Qigongových praktik, jako jsou sestavy Brokátů, pěti zvířat, Mawangdui cviky a konceptů TČM, jako například  koncept "Panovník - ministr - asistent - posel.
Dále tato Qigongová metoda obsahuje moderní elementy tréninku vytrvalosti a koncepty biologie a psychologie tím, že přidává moderní vědecké principy do staré tradice.
Sestava je utvořená tak, že je jednoduše srozumitelná jak k naučení, tak i k provedení, skrze variace, pro tělesné možnosti každého cvičícího.
Sestava začíná s pozorností v Dantien, dále pracuje s celým tělem od hlavy až k chodidlům a vrací se zpět do středu, aby byl vyživen Dantien. Takto sestavená struktura této formy působí blahodárně na tok Qi a krve v celém těle.

Cílem sestavy je prevence a rehabilitace plicních onemocnění skrze odblokování dráhy plic, zlepšení dýchacích funkcí, zvýšení tělesné kondice, regulace imunitního systému a zklidnění mysli.

Sestava se skládá z devíti po sobě jdoucích obrazů (cviků). Je sestavou z kategorie "Zvláštní sestava", které jsou určené pro specifický záměr.
Názvy jednotlivých obrazů:

 1. Staré odevzdat a čerstvé nabrat
 2. Hlavu otočit a jangovou energii posílit
 3. Perlu vyplivnout a hleny chrlit
  atd.......


výuka sestavy „Ledvinová forma II“, která patří do středního stupně stylu Daoyin Yangscheng Gong. Forma napomáhá k vyživení a posílení vitální energie ledvin. Podle TČM jsou ledviny „Kořeny života“ a  jsou zdrojem tělesného ohně. Řídí zrození, růst a vývoj, produkují dřeň a plní mozek a kosti. V teorii „Proměnných fází“ patří ledviny k vodě. Oslabení fáze vody se často vyznačuje nízkou sebedůvěrou a strachem. Slabá funkce ledvin může způsobovat nespavost, zhoršení paměti, nebo melancholii. Dlouhodobá únava, stavy strachu a chronická onemocnění oslabují Jing (vitální energii) a opotřebovávají Yuan-chi (předporodní chi). Slabé Jing zrychluje stárnutí a slabé Yuan-chi vede k onemocněním. Cvičení této formy napomáhá k silné vůli, posiluje a ukládá Jing a Yuan-chi.

Sestava se skládá z devíti po sobě jdoucích obrazů (cviků). Je sestavou kategorie II., tedy sestavou snazší, nežli tradiční ledvinová sestava kategorie I.
Názvy jednotlivých obrazů:

 1. Tři obětí měsíce 
 2. Bránu srdce otevřít
 3. Měsíc se zachvěl nad krásou květu 
 4. Konfucius se učí od dítěte 
  atd. ......
procvičování sestavy "17 pohybů Qigong pro dráhy a spojnice", které posilují obranné síly těla a stabilizují imunitní systém.
Těchto sedmnáct obrazů je vybráno ze sestavy  "49 pohybů Qigong pro dráhy a spojnice", jako takzvaných obrazů "Královských", aby si mohl sestavu zacvičit i ten, kdo je pracovně vytížen jako král a přesto chce zůstat silný a zdráv, udržet si vnitřní klid a čistou mysl.

Na základě komplexnosti této formy, působí obzvláště intenzivně a pozitivně na proces stárnutí a chronické onemocnění ledvin, sleziny a tl. střeva.

Její speciální terapeutické použití leží v prevenci a terapii rakoviny. Podle TČM jsou onemocnění rakovinou následky ze slepení krve, která se následně přemění v nádor. Těžištěm této formy je tedy posílení dráhy plicní, které vede k vyrovnání neklidných emocí a posílení dráhy ledvin a předporodní Qi , stejně tak dráhy Řídící a dráhy Početí.
výuka sestav s názvem  "Slezinová forma II. a I." Obě metody napomáhají k regulaci a posílení funkcí žaludku a sleziny. Působí mimo jiné preventivně a léčebně na trávicí systém, metabolismus a cukrovku. Obě sestavy vytvořil Prof. Zhang Guangde a patří do středního stupně stylu DYYSG.

Sestavy tvoří osm po sobě jdoucích obrazů. Tyto cvičební obrazy obsahují všechny typické prvky stylu DYYSG: ladné a plynulé pohyby, následování principů Wuschu a intenzivní vliv tradiční čínské medicíny. Je sestavou kategorie II., tedy sestavou snazší, nežli tradiční ledvinová sestava kategorie I.
Názvy jednotlivých obrazů Slezinové formy II.:

 1.  Stovky řek proudí do moře
 2.  Posvátný jelen přináší štěstí
 3.  Bílý tygr podepírá hřeben střechy
  atd.......

Názvy jednotlivých obrazů Slezinové formy I.:

 1. Stisknout zuby a polknout
 2. Sáhnout po hvězdách
 3. Bao Wang zdvihá velkou nádobu
 4. Bájný pták masíruje své břicho

atd.......

Na emoční rovině dodává tato metoda vnitřní klid, uvolnění, neději a pocit „uzemnění“. Z pohledu tradiční čínské medicíny patří tato forma k elementu Země, která symbolizuje usebrání a zastavení se v našem životě. Specifická slezinová energie posiluje sebejistotu a vyjadřuje se skrze soucítění, lásku a sounáležitost.
procvičování sestavy "Jaterní forma I."  metody k uvolnění šlach a svalů a posílení kostí I.“, která se skládá z osmi po sobě jdoucích obrazů (cviků). Obsahuje všechny typické prvky stylu DYYSG: ladné a plynulé pohyby, následování principů Wuschu a intenzivní vliv tradiční čínské medicíny. Je sestavou kategorie I., tedy tradiční.
Názvy jednotlivých obrazů:
1. Nebeským sloupem trochou síly pohnout
2. Odsunout pilíř ke straně
3. Nosorožec se těší pohledem na měsíc
4. Sehnout se a boty oprášit
atd. ......

Sestava je velice pohybová. Podle tradiční čínské medicíny spolu játra a žlučník tvoří funkční okruh patřící do elementu "Dřevo". Dřevo je element spojovaný s jarem, obdobím dynamické aktivity a růstu, dává nám také schopnost ukázat světu, kdo jsme. Emoce spojená s elementem Dřeva je zlost. Nadměrná a nevypuštěná zlost vážně poškozuje Játra a element Dřeva.

Prof.Zhang vytvořil tuto formu s cílem zmírnit nebo vyléčit potíže či onemocnění, které jsou spojeny s pohybovým aparátem. Na fyziologické rovině směřuje tato forma ke zlepšení:

 • přílišného stažení, především v oblastech šíje, ramen, beder a nohou
 • pohyblivosti v kloubech, vazech a šlachách
 • pružnosti a ohebnosti svalstva
 • harmonického utváření svalových řetězců nohou a ramen
 • všeobecné koordinace

Na emoční a duševní rovině dodává tato forma praktikujícímu nový životní elán: cítí se pln energie, touhy po činnosti a tvůrčí síly. Ve zdravotním pojetí "Pěti elementů“, neboli "Procesu změn", patří tato Qi Gong-metoda k elementu "Dřevo" a harmonizuje příslušný hlavní orgán játra. Současně posiluje v elementu "Voda" ledviny. Specifická energie jater a ledvin posiluje myšlení a obrazotvornost, upravuje naše představy a naší schopnost se zklidnit.

Hlavní význam jednotlivých cviků spočívá v stimulaci ledvin, sleziny a jater, kterým náleží v rámci tradiční čínské medicíny zvláštní význam: Ledviny zásobují kosti resp. kostní dřeň, slezina posiluje svaly a játra zásobují šlachy. Všechny tři aspekty - kosti, svaly a šlachy - tvoří společně účinné těžiště této formy.
procvičování sestavy
Plícní forma I. a výuka sestavy Plícní forma II. - me
tod k vyživení Qi a posílení plic
Cvičení plicního Qigongu prospívá dýchacímu systému, zdůrazňuje výdech k podpoření regeneračních funkcí těla a aktivity plicních sklípků.  Působí preventivně a léčebně proti nachlazení, chřipce a chronické bronchitidě. Celá tato metoda pracuje hlavně s meridiánovým systémem a vlastnostmi „Pěti elementů“. Velký význam má dvojice meridián plic a tlustého střeva, patřící k elementu „Kov“. Element kovu je spojován s obdobím podzimu, doby ústupu a stahování se do sebe. Umožňuje nám rozpoznat věci podstatné, vzít si od života co potřebujeme a opustit nepotřebné. Metodu vytvořil Prof. Zhang Guangde a patří do středního stupně stylu Daoyin Yangscheng Gong.

Názvy jednotlivých obrazů Plicní forma I.:
1. Body přijímání vůní umýt
2. Nebe jednou dlaní podepřít
3. Hlavu otočit a podívat se na měsíc
4. Lehkou loďku jemně veslovat
atd. ......

Názvy jednotlivých obrazů Plicní forma II.:

 1. Leť Fénixi leť
 2. Hlavu sklonit
 3. Jestřáb se snáší do svého hnízda
 4. Spojená údolí
  atd. .....
výuka sestavy "Osm kusů brokátu" pro úplné začátečníky.
Kurz zahrnuje též výuku základního postavení a základních kroků a do celého stylu DYYSG vstupuje cvičební formou základní ho stupně „Osm kusů brokátu“.

Volnému toku energie napomáhá správné držení těla, hluboké dýchání a s tím související koncentrace mysli. Jemné na energii bohaté pohyby vedou do meditativního stavu, ve kterém můžeme nalézt uvolnění a vnitřní klid.

Osm kusů brokátu je klasické cvičení. Jeho cílem je obnovení rovnováhy sil v těle. Tělo je odshora dolů celé procvičováno. Pohyby následují principy systému Daoyin Yangsheng Gong, jako například vytáčení paží. Profesor Zhang sestavil cviky tak, že se zatížení postupně zvětšuje a tělo je od hlavy přes ramena a paže, trup a nohy až k chodidlům propracováno. Cviky jsou rozmanitě vytvořeny. Název cviku obsahuje současně jeho téma a léčivé účinky. Tak působí dohromady positivně na orgánový systém, podporuje funkční okruhy srdce a plic, reguluje trojitý ohřívač, stimuluje funkční okruh jater, harmonizuje žaludek a slezinu a posiluje funkční okruh ledvin. 

Názvy jednotlivých obrazů: 

 1. Pohlédnout za sebe
 2. Spojené ruce tlačí proti nebi k regulaci trojitého ohřívače
 3. Střídavě zvedat ruce k regulaci žaludku a sleziny
 4. Lukem střílet šípy doleva a doprava
  atd. ...