Nové kurzy online od 13.dubna - 10.června 2021

6. března

Pravidelné kurzy od 13.dubna - 10.června 2021 budou probíhat celé online.

Seznam všech kurzů naleznete zde...

Programem kurzů jsou jednotlivé sestavy t.z. "Formy" ze stylu Daoyin Yangscheng Gong, v překladu : "Tělo protahovat a Qi vést k udržení zdraví a kvality života". Jednotlivé lekce na sebe navazují.
     Každá z těchto forem napomáhá harmonizaci určitých funkčních okruhů jako například "Ledvin a močového měchýře", " Sleziny a žaludku", nebo forma "17obrazů pro dráhy a spojnice" patřící k nejvyšší formě středního stupně stylu DYYSG. Sestava "Tělo posílit a podpořit funkce plic" patří k takzvaným formám "Zvláštním".
K základním formám patří "Osm kusů brokátu" a "Cvičení Daoyin pro zachování zdraví".
Celý cyklus metod naleznete zde...


Programem tohoto semestru budou tyto sestavy:

výuka i prohloubení sestavy "Tělo posílit a podpořit funkce plic" na posílení proti virům.
Tato sestava zlepšuje především dechové funkce a reguluje imunitní systém. Je založená na mnohaletých zkušenostech v oblastech výzkumu, vývoje a rozvoji tradiční čínské medicíny (TČM). Sestava sahá zpět po dávných esencích čínských Qigongových praktik, jako jsou sestavy Brokátů, pěti zvířat, Mawangdui cviky a konceptů TČM, jako například  koncept "Panovník - ministr - asistent - posel.
Dále tato Qigongová metoda obsahuje moderní elementy tréninku vytrvalosti a koncepty biologie a psychologie tím, že přidává moderní vědecké principy do staré tradice.
Sestava je utvořená tak, že je jednoduše srozumitelná jak k naučení, tak i k provedení, skrze variace, pro tělesné možnosti každého cvičícího.
Sestava začíná s pozorností v Dantien, dále pracuje s celým tělem od hlavy až k chodidlům a vrací se zpět do středu, aby byl vyživen Dantien. Takto sestavená struktura této formy působí blahodárně na tok Qi a krve v celém těle.

Cílem sestavy je prevence a rehabilitace plicních onemocnění skrze odblokování dráhy plic, zlepšení dýchacích funkcí, zvýšení tělesné kondice, regulace imunitního systému a zklidnění mysli.


výuka sestavy „Ledvinová forma II“, která patří do středního stupně stylu Daoyin Yangscheng Gong. Forma napomáhá k vyživení a posílení vitální energie ledvin. Podle TČM jsou ledviny „Kořeny života“ a  jsou zdrojem tělesného ohně. Řídí zrození, růst a vývoj, produkují dřeň a plní mozek a kosti. V teorii „Proměnných fází“ patří ledviny k vodě. Oslabení fáze vody se často vyznačuje nízkou sebedůvěrou a strachem. Slabá funkce ledvin může způsobovat nespavost, zhoršení paměti, nebo melancholii. Dlouhodobá únava, stavy strachu a chronická onemocnění oslabují Jing (vitální energii) a opotřebovávají Yuan-chi (předporodní chi). Slabé Jing zrychluje stárnutí a slabé Yuan-chi vede k onemocněním. Cvičení této formy napomáhá k silné vůli, posiluje a ukládá Jing a Yuan-chi.

Sestava se skládá z devíti po sobě jdoucích obrazů (cviků). Je sestavou kategorie II., tedy sestavou snazší, nežli tradiční ledvinová sestava kategorie I.
Názvy jednotlivých obrazů:

  1. Tři obětí měsíce 
  2. Bránu srdce otevřít
  3. Měsíc se zachvěl nad krásou květu 
  4. Konfucius se učí od dítěte 
    atd. ......


výuka sestavy 17 pohybů Qigong pro dráhy a spojnice, které posilují obranné síly těla a stabilizují imunitní systém.
Těchto sedmnáct obrazů je vybráno ze sestavy  49 pohybů Qigong pro dráhy a spojnice, jako takzvaných obrazů "Královských", aby si mohl sestavu zacvičit i ten, kdo je pracovně vytížen jako král a přesto chce zůstat silný a zdráv, udržet si vnitřní klid a čistou mysl.

Na základě komplexnosti této formy, působí obzvláště intenzivně a pozitivně na proces stárnutí a chronické onemocnění ledvin, sleziny a tl. střeva.

Její speciální terapeutické použití leží v prevenci a terapii rakoviny. Podle TČM jsou onemocnění rakovinou následky ze slepení krve, která se následně přemění v nádor. Těžištěm této formy je tedy posílení dráhy plicní, které vede k vyrovnání neklidných emocí a posílení dráhy ledvin a předporodní Qi , stejně tak dráhy Řídící a dráhy Početí.


výuka sestavy s názvem  Slezinová forma II., je metodou k regulaci a posílení funkcí žaludku a sleziny, která působí mimo jiné preventivně a léčebně na trávicí systém, metabolismus a cukrovku. Tuto sestavu vytvořil Prof. Zhang Guangde a patří do středního stupně stylu DYYSG.

Tvoří ji osm po sobě jdoucích obrazů. 
Obsahuje všechny typické prvky stylu DYYSG: ladné a plynulé pohyby, následování principů Wuschu a intenzivní vliv tradiční čínské medicíny. Je sestavou kategorie II., tedy sestavou o něco lehčí, nežli sestavy kategorie I. -  sestavou tradiční.

Na emoční rovině dodává tato metoda vnitřní klid, uvolnění, neději a pocit „uzemnění“. Z pohledu tradiční čínské medicíny patří tato forma k elementu Země, která symbolizuje usebrání a zastavení se v našem životě. Specifická slezinová energie posiluje sebejistotu a vyjadřuje se skrze soucítění, lásku a sounáležitost.


Prohloubení sestavy 49 pohybů Qigong pro dráhy a spojnice, které posilují obranné síly těla a orgány a stabilizují imunitní systém, nazývanou též perlou stylu DYYSG.

Tato forma kombinuje různé aspekty Qigongu v jedné formě. Propojuje vnější Qigong s vnitřním. Obsahuje jak pohyby do prostoru tak klidné postavení, jak jej známe ze stoje jako strom.

Propojuje rychlé a pomalé pohyby. Rychlejší pohyby ulehčují odevzdání opotřebované Qi a stimulují silněji akupunkturní body. Pomalé pohyby regulují dech a zklidňují Ducha. Forma spojuje cviky, které jsou prováděny s vnější silou, vedoucí k intenzivnější stimulaci s jinými cviky, prováděnými silou vnitřní. Tyto vedou k intenzivnějšímu proudění Qi.  A na závěr propojuje tato forma kvalitu směřování pozornosti s kvalitou vedení pozornosti.

Na základě komplexnosti této formy, působí obzvláště intenzivně a pozitivně na proces stárnutí a chronické onemocnění ledvin, sleziny a tl. střeva.

Její speciální terapeutické použití leží v prevenci a terapii rakoviny. Podle TČM jsou onemocnění rakovinou následky ze slepení krve, které se následně přemění v nádor. Těžištěm této formy je tedy posílení dráhy plicní, které vede k vyrovnání neklidných emocí,  a posílení dráhy ledvin a předporodní Qi , stejně tak dráhy Řídící a Početí.