Sestava pro Posílení těla a podpoření funkcí plic - Covid 19

5. března

Začátkem loňského roku vytvořila coronová situace vysokou míru nejistoty, nikdo z nás nic podobného nezažil.

Lidský nervový systém nemá rád nejistotu a reaguje na ni stresem a vzrušením sympatických nervů.

Sepneme naše bojové nebo útěkové mechanismy, vypneme imunitní systém a zároveň i racionální myšlení.

Tato stresová reakce je sice nevyhnutelná, ale zároveň nám bohužel v této situaci není nápomocná. Protože: kam chcete utéct? Nebo s kým chcete bojovat?

Vedle základní nesmyslnosti stresové reakce dochází ještě k dalším souvislostem, které v současné situaci nejsou užitečné: klesá funkce trávicího systému, imunitního systému a libida, stáváme se ještě více náchylnými k nemocem a máme ještě menší radost ze života.

V této situaci čínské ministerstvo zdravotnictví a sportu požádalo prof. Chu Siao-feje, renomovaného odborníka na Qigong, aby vyvinul metodu Daoyin pro pozitivní řešení koronové situace.

Podobná situace existovala v roce 2003, kdy byl profesor Zhang Guangde požádán, aby vyvinul formu SARS. Metoda profesora Chu Siao-feja, svědčí o jeho nesmírných znalostech a hlubokém pochopení situace:

Metoda se zaměřuje na směřování mysli zvenčí dovnitř. Mysl se klidní a čistí neustálé myšlenky. Tímto způsobem může znovu nastat vnitřní klid.

Dále posiluje celé tělo zcela západním, nebo sportovním, způsobem a vede k mírnému kardiovaskulárnímu tréninku. To dává velký smysl, protože silné tělo má v krizi větší šanci obstát.

Totéž platí pro imunitní systém. V mnoha ohledech metoda několika způsoby zintenzivňuje výkon našeho imunitního systému a to je samozřejmě aspektem nejdůležitějším.

Stabilní imunitní systém si s patogeny poradí sám, takže nedojde k žádné infekci.

Sestava Tělo posílit a podpořit funkce plic zlepšuje především dechové funkce a reguluje imunitní systém. Je založená na mnohaletých zkušenostech v oblastech výzkumu, vývoje a rozvoji tradiční čínské medicíny (TČM). Sestava sahá zpět po dávných esencích čínských Qigongových praktik, jako jsou sestavy Brokátů, pěti zvířat, Mawangdui cviky a konceptů TČM, jako například  koncept "Panovník - ministr - asistent - posel.
Dále obsahuje moderní elementy tréninku vytrvalosti a koncepty biologie a psychologie tím, že přidává moderní vědecké principy do staré tradice.
Je utvořená tak, aby byla jednoduše srozumitelná jak k naučení, tak i k provedení, skrze variace, pro tělesné možnosti každého cvičícího.
Sestava začíná s pozorností v Dantien, dále pracuje s celým tělem od hlavy až k chodidlům a vrací se zpět do středu, aby byl vyživen Dantien. Takto sestavená struktura této formy působí blahodárně na tok Qi a krve v celém těle.
Cílem sestavy je prevence a rehabilitace plicních onemocnění skrze odblokování dráhy plic, zlepšení dýchacích funkcí, zvýšení tělesné kondice, regulace imunitního systému a zklidnění mysli.


Draci jsou od pradávna v Číně vyobrazovány s perlou, což symbolizuje: energii, půvab a lásku. V jednom z obrazů této sestavy nosí a ochraňuje drak perlu pod bradou a vyplivne ji směrem k lidu, jako v jedné z bájí. Je tím vyobrazena pomoc k uzdravení.

Draci a perla

Draci a perla